By continuing to browse or by clicking "accept all cookies," you agree to the storing of first- and third-party cookies on your device to enhance site navigation, alalyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Privacy Policy

Canvas LMS

Mer tid til
undervisning, læring og den enkelte elev

Hva BØR en
læringsplattform være?

Som du sikkert vet og gjerne har opplevd, gjør ikke alle læringsplattformer undervisning og læring enklere. En moderne læringsplattform skal nemlig gjøre mer enn å holde styr på innleveringsfrister og filer. Den hjelper elevene med på nå målene sine. Når man tar i bruk læringsteknologi, introduseres man for til et rikere læringsmiljø. Et læringsmiljø som gir læreren mulighet til å fleksibelt tilpasse undervisningsopplegg og der elevene er aktive i egen læring. Dette må en læringsplattform støtte. Undervisning og læring kan skje når som helst og hvor som helst, og må tilpasses ulike behov. En moderne læringsplattform støtter læreren i sin pedagogiske hverdag og gir elevene mulighet til å delta, kommunisere, løse problemer og forbedre seg i fagene ut fra der de er.

Hva er Canvas?

Læringsplattformen Canvas er bygget for vårt århundre. Den er enkel å bruke. Engasjerende. Pålitelig (99,9 % oppetid). Åpen. Samarbeidsbasert. Mobil. Og viktigst: Den blir brukt, slik at lærerne får mer tid til undervisning, læring og den enkelte elev. Med et intuitivt grensesnitt og funksjoner som er designet for å spare tid og krefter, tas Canvas i bruk raskere og mer bredt enn noen annen læringsplattform.

computer background image

Hva skiller Canvas fra andre løsninger?

Som en av verdens raskest voksende læringsplattformer er Canvas kjent for følgende:

item icon

Åpen

I Canvas handler alt om åpenhet. Plattformen er basert på åpen teknologi, vi står for en åpen og gjennomsiktig kultur hvor lærere kan dele idèer og er åpen for innovasjon. Med andre ord: Canvas gir deg læringsstøttende teknologi som du trenger i hverdagen, uten å mure deg inne i et silobasert system.

item icon

Fleksibel

Canvas gir lærere og elever muligheten til å tilpasse ulike undervisningssituasjoner. Fra ren nettbasert undervisning, via blandet læring og til teknologibasert klasseromsstøtte og livslang læring. Canvas integrerer med et stort utvalg eksterne verktøy, inkludert Office 365, Google, Youtube og Quizlet. Fordi vi vet at fleksible løsninger skaper bedre læringsmiljø.

item icon

Fremtidsrettet

Hvem vet hva morgendagen bringer? Utdanning verden rundt endrer seg raskt. Du kan forvente at det kommer ny teknologi, ny metodikk, nye didaktiske metoder og nye læringsmål fortløpende. Med et skybasert system og moderne arkitektur, tilpasser Canvas seg til endringer raskt og hjelper deg med å gjøre det samme.

item icon

Mobilvennlig

Læring skjer best når eleven selv er klar for det. Canvas gjør det mulig å lære (og undervise) når som helst, hvor som helst og på hvilken som helst enhet som er tilknyttet internett. Canvas lar også alle holde kontakten med brukervennlige apper spesielt laget for lærere, elever og foreldre.

item icon

Effektiv

Canvas gjør undervisning og læring enklere med å redusere overflødig tidsbruk i lærernes kjerneoppgaver. Vurderingsprosesser, kommunikasjon, samhandling og gjennomføring av undervisningsopplegg er bare noe av det vi effektiviserer.

ARC

Slik du alltid har drømt om å bruke video på skolen

Dersom du liker å bruke video i undervisningen, vil du elske Arc. Arc er en nettbasert videoplattform som tar vare på alle videoene dine og snur passiv konsum av film til aktiv læring. Elever kan lære fra hverandre og fra lærerens tilbakemeldinger med egne forklaringer på et problem. De kan ta vare på og vise frem noe de har lært om på for eksempel ekskursjon eller uteskole. Læreren kan lage egne korte snutter og undervisningsvideoer uten bruk av andre verktøy og få innblikk i hvordan forkunnskapene til elevene er. Og det beste er at Arc integrerer sømløst med Canvas slik at man får ett sted for undervisning og læring.

"Canvas er annerledes—det er åpent og skalerbart, og vokser etter hvert som vi vokser. Det stod umiddelbart fram som et overbevisende alternativ til den mindre fleksible løsningen vi hadde vært vant til."

—ENDRE HELSEM, Rektor ved Akademiet Drammen

“At vi til slutt landa på Canvas, skuldast i stor grad dei tilbakemeldingane vi fekk frå lærarar, elevar og foreldre som var til stades på ein visningsdag der leverandørane fekk presentert sine produkt. Alle gruppene var einige om at Canvas såg ut til å vere meir framtidsretta, og enklare i høve til opplæring og bruk, ikkje minst for dei yngste elevane.”

—Jarle Ness, Hovedtillitsvalgt ved IKT Nordhordland

Noen av våre kunder

school logo school logo school logo school logo

Canvas handler om læring.

Du kan prøve Canvas helt gratis.

Send inn dette skjemaet for å lære mer.

Her kan du møte Canvas

event logo

NKUL


8.-10. Mai 2019

Trondheim, Norge

event logo

Canvascon Europe


7.-8. Oktober 2019

Barcelona, Spanien

event logo

SETT Norway


27.-28. November 2019

Lillestrøm, Norge

event logo

Online Educa


27.-29. november 2019

Berlin, Tyskland